Nyheder

/Nyheder/

Generalforsamlingen 2024

vælg fanen "Om Foreningen" vælg herefter "Sidste generalforsamling" samt/eller referater fra "Folketidende"http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2024/04/2024-03-20_Lolland-Falsters_Folketidende_-_20-03_2024_print-1.pdf http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2024/04/2024-03-20_Lolland-Falsters_Folketidende_-_20-03_2024_print-2.pdf http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2024/04/2024-03-20_Lolland-Falsters_Folketidende_-_20-03_2024_print-3.pdf

2. april 2024|Alle|0 kommentarer

Generalforsamling – Informationsarrangement – Fællesspisning

Tirsdag den 19. marts 2024 indbyder Foreningen Nærsamfund til Aftenens program: Kl. 1800 Fællesspisning!Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest tirsdag d. 12. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.Vi afholder [...]

27. februar 2024|Alle|0 kommentarer

Nyhedsbrev februar-marts

Indledende bemærkninger. Vores vilkår på Lolland har igen i 2023 været præget af fuld beskæftigelse og fokus på udvikling især på grund af Femern Bælt Projektet. Vi hæfter os ved, at optimismen på LF er stigende. Det er forventeligt, da vi har udsigt til mange nye blivende arbejdspladser. Vi må dog stadig kæmpe med en [...]

27. februar 2024|Alle|0 kommentarer

Nyhedsbrev

Hjemtagelse af ambulancedriften.Region Sjællands hjemtagelse af ambulancedriften på LF har fyldt en del i året. Der har gået rygter om, at man ikke har kunnet finde reddere til området, og at man ikke har kunnet byde Falcks reddere tilfredsstillende vilkår. Vi har fulgt op på rygterne ved vores årlige møde med Det Præhospitale Center, hvor [...]

30. oktober 2023|Indlæg|0 kommentarer

Fusioneret ledelse for hospitalerne i Nykøbing Falster og Køge?

Nu er agurketiden vist ved at være overstået, så det må være tid til at kommentere Region Sjællands planer om at lave en fælles […]

1. august 2023|Alle|0 kommentarer

Kritik af Borgerservice i Nakskov?

På foreningens generalforsamling blev der rejst kritik af servicen i Borgerservice, Nakskov. Vi vil bede medlemmer orientere os, hvis de føler sig dårligt behandlet, så foreningen kan få konkrete eksempler, som vi kan diskutere med kommunens forvaltning

5. juni 2023|Alle|0 kommentarer

Nærsamfund blev æret

I forbindelse med 3F's 1. maj-møde blev Foreningen Nærsamfund tildelt 5.000 kr. fra John Hansens mindelegat. Legatet kan ikke søges, så vi er meget beæret.

5. juni 2023|Alle|0 kommentarer

Generalforsamling 29. marts 2023

se "Om foreningen" - "Sidste generalforsamling"

2. april 2023|Alle|0 kommentarer

Generalforsamling, nyhedsbrev

Onsdag den 29. marts 2023 indbyder Nærsamfund til:• Kl. 17:45: Fællesspisning – elever fra CELF og deres lærer serverer 2-retters menu!Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest onsdag d. 22. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke enforudsætning for [...]

7. marts 2023|Alle|0 kommentarer

Nakskov Sundhedscenter i front!

Med offentliggørelsen af at Region Sjælland nu åbner mulighed for at patienter med en række kroniske lidelser kan hente deres medicin på to af regionens sygehuse og på Nakskov Sundhedscenter, er vores Sundhedscenter blevet noget særligt. I praksis foregår udleveringen ved, at man i lighed med afhentning af postpakker åbner en boks med en tilsendt kode. Vi er i NÆRSAMFUND meget [...]

29. december 2022|Alle|0 kommentarer