Velkommen til Foreningen “Nærsamfund”

Vi bestræber os på at opretholde en aktiv kommunikation med vore medlemmer og borgere og håber, at vore borgere derved ser vigtigheden af at have en aktiv græsrodsbevægelse. Med fokus på konsekvenser af ikke mindst centraliseringer, beder i bestyrelsen i foreningen – som på nuværende tidspunkt har ca. 900 medlemmer – om at I som medlemmer fortsat kontakter os via mail og telefon, når I møder sten på vejen. Det er ikke sikkert, at vi kan fjerne stenene, men vor erfaring er, at vi ved at henvende os til relevante myndigheder ofte kan jævne vejen en del.

Vores formål er at informere om aktuelle tiltag fra offentlige instanser, som har indflydelse på borgernes hverdag. Vi har specielt fokus på de centraliseringer der forringer borgernes offentlige service eller som vanskeliggør mulighederne for udvikling i landets yderområder. Primært på Lolland-Falster.

Vi bidrager med blandt andet læserbreve og indlæg i Ugeavisen til, at der kommer mere debat om aktuelle emner ogsager. Vi tilstræber en sober tone i skrift og tale og forventer, at myndighederne gør det samme. Det er den bedste vej til gode resultater for vore borgere.

Mange er vi stærke, siger et mundheld. Dette gælder også vor forening. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at argumentere for at støtte op om foreningen og dens målsætninger. Det koster kun kr. 50 pr. år.

Velkommen til vort særdeles aktive NÆRSAMFUND!