Foreningen NÆRSAMFUND er en tværpolitisk forening. Primært dækkende Lolland kommune, men også geografiske yderområder som helhed. Foreningens overordnede formål er at imødegå de centraliseringer, der forringer borgernes offentlige service. Herunder styrke indsatsen på sundheds- og sygehusområdet, kultur- og uddannelsesområdet samt arbejde aktivt for at bevare arbejdspladser i yderområderne.

Se også link: Folder Nærsamfund