Nu er agurketiden vist ved at være overstået, så det må være tid til at kommentere Region
Sjællands planer om at lave en fælles ledelse for Nykøbing Falster Sygehus og Køge Universitetshospital.
Foreningen Nærsamfund er naturligvis meget betænkelig.
En centralisering af ledelsen placeret i Køge vil medføre, at Lolland-Falster nok en gang vil miste en lokal ledelse med de virkninger for fx det lokale foreningsliv, som vi kender så godt fra for eksempel rets- og politireformer, hvor vi i udkanten drænes for ledere.
Vi har i NÆRSAMFUND et godt samarbejde med Nykøbing F Sygehus. Jeg vil her nævne, at det samarbejdet senest har en opgradering af mulighederne for at få taget blodprøver på
Nakskov Sundhedscenter, skabt muligheden for, at store patientgruppe nu kan få livsnødvendig medicin i fx Nakskov Sundhedscenter og undgå den lange kørsel til fx Køge (fx medicin til
gigtpatienter og en del grupper af kræftpatienter) og at sygehuset støtter vores bestræbelser for at
undgå unødige kørsler til efterbehandlinger generelt og ønsker at fremme mulighederne for at
lægge efterbehandling lokalt.
Vi vil fremhæve, at ledelsen på NFS ved vor seneste generalforsamling velvilligt orienterede om
deres spændende og iderige nye initiativer om fx hjemmeindlæggelse og elektronisk overvågning
om natten, og at den høstede stor anerkendelse for deres inspirerende visioner blandt vore
medlemmer.
Det er klart, at vi i Nærsamfund ikke lægger os fladt ned hvis fusionen gennemføres – vi vil banke
energisk på døren til den enhver tid siddende ledelse og vi kender også vejen til Køge.
Vi ved, at det er af afgørende betydning, at ledelsen er fysisk til stede på en arbejdsplads. Vi ved også, at den samlede ledelse let kan kommunikere elektronisk. Det vil altså være muligt og for os i
høj grad ønskeligt, at dele af ledelsen er fysisk til stede i Nykøbing F. Vi tror at en sådan tilstedeværelse vil være gunstig for fastholdelse af personale og være stærk medvirkende til at tiltrække nyt personale.
På vegne af foreningen Nærsamfund
John Povlsen