Monthly Archives: februar 2024

//februar

Generalforsamling – Informationsarrangement – Fællesspisning

Tirsdag den 19. marts 2024 indbyder Foreningen Nærsamfund til Aftenens program: Kl. 1800 Fællesspisning!Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest tirsdag d. 12. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.Vi afholder [...]

27. februar 2024|Alle|0 kommentarer

Nyhedsbrev februar-marts

Indledende bemærkninger. Vores vilkår på Lolland har igen i 2023 været præget af fuld beskæftigelse og fokus på udvikling især på grund af Femern Bælt Projektet. Vi hæfter os ved, at optimismen på LF er stigende. Det er forventeligt, da vi har udsigt til mange nye blivende arbejdspladser. Vi må dog stadig kæmpe med en [...]

27. februar 2024|Alle|0 kommentarer