Aflysning af årets generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at aflyse årets generalforsamling. 
Vi har måttet konstatere, at generalforsamlingen med de gældende særregler grundet Corona Pandemien næppe vil kunne holdes før sommerferien, og at en stor del af vore medlemmer som særlig udsatte ikke ville have kunnet deltage i september, selvom reglerne skulle blive lempet. 

Vi havde glædet os meget til generalforsamlingen 25. marts, og virkelig mange havde allerede tilmeldt sig mødet, da vi måtte udsætte det ca. 14 dage forud for dets afholdelse. Vi forventede mere end 100 fremmødte, da vi måtte aflyse det. 

Vi var mange, der så frem til et opløftende oplæg af Michael Karvø om Notas ankomst til Nakskov. Vi havde i bestyrelsen forberedt os på, at et af aftenens hovedemner i generalforsamlingen skulle være udvikling af Nakskov by og omegn (nye byrum). Et emne, der har vist sig at være meget aktuel efter offentliggørelsen (2. april) af nyheden om, at to fonde sammen med Lolland Kommune stiller 150 millioner til rådighed for den såkaldte Plan30. Vi havde i bestyrelsen desuden set frem til at høre om medlemmers første erfaringer med den nye regionsklinik på Sundhedscentret i Nakskov. 

 Konsekvenser af aflysningen: 

 1. Regnskab 2019. 
  Vi vedlægger regnskabet http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2020/05/Regnskab-Nærsamfund-2019-med-underskrifter.pdf og vor kasserers bemærkninger hertil. http://naersamfund.dk/wp-content/uploads/2020/05/kommentarer-til-regnskab-2019.pdf Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i 2021. 
 2. Fastsættelse af kontingent. 
  Vi fortsætter med uændret kontingent på 50 kr. pr medlem.
 3. Indkomne forslag. 
  Der var indkommet forslag i år, vi håber, at de bliver genfremsat næste år med de ændringer, der måtte ønskes fra forslagsstilleren
 4. Bestyrelse. 
  Bestyrelsen består i øjeblikket af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, hvor Doris Henriksen, Tina Baruch, Tina Rewers og John Povlsen, der alle genopstiller, er på valg. Vi er i bestyrelsen enige om at fortsætte med uændret bestyrelse og lade generalforsamlingen 2021 tage stilling til bestyrelsens dispositioner.  
 5. Revisorer og suppleanter:
  Disse poster fortsætter med uændret besættelse.

Efteråret. 
Vi vil ud over de sædvanlige arbejdsområder have fokus på plan30 og på den nye regionsklinik. Vi håber at coronaen lægger sig så meget, at det i løbet af efteråret bliver muligt at lave et stort informations- og inspirationsmøde om byrumsplanerne – gerne sammen med andre foreninger og Lolland Kommune. Vi håber meget at se jer alle ved et sådant møde – det er nemlig vigtigt at vor befolkning er inddraget i processen. Plan30 er ikke en plan, der starter i 2030, det er en plan der er startet og afsluttes i 2030, så det er nu, man stiger på. 

Vi arbejder naturligvis stadig i bestyrelsen og holder fortsat bestyrelsesmøder trods corona. Men vi har derimod grundet coronaen ingen møder med omverdenen i øjeblikket. Vi modtager gerne jeres pip – store som små – om den nye regionsklinik, om jeres ønsker til byudviklingen og naturligvis også om de mere traditionelle emner som fx Nordic Medicare. 

På bestyrelsens vegne, 01.05.2020

John Povlsen