Onsdag den 29. marts 2023 indbyder Nærsamfund til:
Kl. 17:45: Fællesspisning – elever fra CELF og deres lærer serverer 2-retters menu!
Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest onsdag d. 22. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en
forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
Vi afholder den resterende del af mødet i teatersalen, da vi hører hinanden godt her.
Kl. ca. 1845: Direktør for Nykøbing Falster Sygehus Ricco Dyhr
Emne: Visioner for et Nærhospital i Nakskov Sundhedscenter
Kl. ca. 1930: Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
(Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i
generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.
Vi opfordrer vores medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde eventuelle ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.
Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.
HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17, og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade 30, 4900 Nakskov.
Venlig hilsen

Bestyrelsen
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler), Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske) næstformand, Anne-Mette Hansen (HR Supp.) kasserer, Tina Rewers (lærer) sekretær, Svend Skottfelt (læge), Tina Baruch (lærer-specialundervisning), John Povlsen (fhv. rektor) formand, Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)
Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem