Medicinsk daghospital
Vi har fra pålidelig kilde hørt den gode nyhed, at overlægerne på medicinsk afdeling (Nykøbing F. Sygehus) indfører ’Medicinsk Daghospital’ som alternativ til indlæggelse ved udredning af patienter. Privatpraktiserende læger og skadestue kan henvise patienter til Medicinsk Daghospital. Formålet med projektet er at undgå indlæggelser og ventetid for patienter med fx: mistanke om alvorlige sygdomme, visse gigtsygdomme, infektionssygdomme, feber af ukendt årsag og en del andre sygdomme/symptomer.
Vi bemærker os med stor glæde, at dele af funktionen er på medicinsk ambulatorium på Nakskov Sundhedscenter, hvor der er en speciallæge til stede på tirsdage og fredage.
Vi regner med at høre nærmere om dette patient- og udkantsvenlige tiltag, når vi mødes med sygehusledelsen d. 20. januar 2021. På mødet vil vi naturligvis også diskutere anvendelse af elektronisk udstyr set i lyset af erfaringer under coronaperioden.


Generalforsamling
Vi afholder næste generalforsamling tirsdag d. 23. marts 2021. Vi holder mødet i teatersalen Søvej 8, 4900 Nakskov. Teatersalen er valgt, da det giver størst sandsynlighed for, at vi kan overholde coronarestriktioner og dermed undgå udsættelse eller aflysning. Vi må af samme grund se bort fra den efterhånden traditionelle og populære middag. Til gengæld kan vi byde på et oplæg, hvor vor nye programdirektør for Nakskov 2030 indfører os i det spændende projekt.


Nyt fra medlemmer
Mange medlemmer synes måske, at vi er lidt usynlige i øjeblikket. Vi følger imidlertid stadig udviklingen i vort område tæt, men coronaen har gjort mange tavse. Vi vil derfor opfordre til, at I henvender jer til vor bestyrelse, hvis I iagttager noget interessant fx urimeligheder.
Møde med regionen.
Vi har mandag d. 30. november møde med ’Det nære Sundhedsvæsen’ på Nakskov Sundhedscenter, hvor vi drøfter lægesituationen i vort område og en del andre spørgsmål, herunder erfaringer med brug af elektroniske hjælpemidler i coronatiden.