Vi havde allerede inden statsministerens pressekonference 11. marts besluttet at flytte generalforsamlingen, da rigtig mange af vore medlemmer tilhører risikogruppen.
Vi håber, at mødet vil kunne afholdes i slutningen af maj.
Vi glæder os over, at rigtig mange havde nået at tilmelde sig arrangementet og håber, at de kan på tidspunktet for det udsatte møde, som vi vil søge at afvikle med det samme program.
Foreløbig ønsker vi vore medlemmer et godt forår, hvor de kan holde sig fri af coronaen og opfordrer til at holde øje med vor hjemmesiden.
Vi følger foreløbig udviklingen de næste 14 dage og håber, at vi herefter kan gå i gang med at planlægge det nye møde.
På bestyrelsens vegne
John Povlsen, formand