Onsdag den 25. marts 2020 indbyder Nærsamfund til

 • Kl. 1800 Fællesspisning
  Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest torsdag d. 19. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
  Man vil blive afkrævet 50 kr. for spisning incl. øl/vand ved ankomst. Deltagelse i spisningen er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
 • Kl. ca. 1845: Notas chef for Økonomi og Strategi Michael Karvø.
  Emne: Nota kommer til Nakskov
 • Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
  Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i fællesspisning og inspirationsarrangementet.

Vi opfordrer vore medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.

Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.

HUSK! Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade  30, 4900 Nakskov.

Venlig hilsen Bestyrelsen