Velkommen til Foreningen “Nærsamfund”

Vi bestræber os på at opretholde en aktiv kommunikation med vores medlemmer og borgere og håber, at vores borgere derved ser vigtigheden af at have en aktiv græsrodsbevægelse. Med fokus på konsekvenser af ikke mindst centraliseringer, beder bestyrelsen i foreningen – som på nuværende tidspunkt har ca. 700 medlemmer – om at I som medlemmer fortsat kontakter os via mail og telefon, når I møder sten på vejen. Det er ikke sikkert, at vi kan fjerne stenene, men vor erfaring er, at vi ved at henvende os til relevante myndigheder tit kan jævne vejen en del.

Vores formål er at informere om aktuelle tiltag fra offentlige instanser, som har indflydelse på borgernes hverdag. Vi har specielt fokus på de centraliseringer, der forringer borgernes offentlige service eller som vanskeliggør mulighederne for udvikling i landets yderområder. Primært på Lolland-Falster.

Vi bidrager med blandt andet læserbreve og indlæg i Ugeavisen til, at der kommer mere debat om aktuelle emner og sager. Vi ønsker en sober tone i skrift og tale og forventer, at myndighederne gør det samme. Det er den bedste vej til gode resultater for borgerne.

Mange er vi stærke, siger et mundheld. Dette gælder også vores forening. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at argumentere for at støtte op om foreningen og dens målsætninger. Medlemskab koster kun kr. 50 pr. år.

Velkommen til vores særdeles aktive NÆRSAMFUND!