I en tid, hvor coronaen tager alle overskrifter, vil jeg forsøge at snige mig ind under titlen. Jeg er, som mange vil huske,matematiker og kender derfor matematiske modeller for epidemisk udvikling. Alle modeller ender ud i, at starten er eksponentiel – dvs. at antallet af smittede fordobles i en fast periode – fx 2 dage. Vi kan i skrivende stund konstatere, at udviklingen af indlagte ikke er eksponentiel, men stiger lineært – dvs. med samme antal pr. dag. 
Konklusionen må være, at de politiske og sundhedsfaglige tiltag virker efter hensigten. Det er glædeligt. Tiltagene har til hensigt at beskytte især os gamle. Vi er meget taknemmelige for, at samfundet yder en kæmpe indsats for os. Moralsk betyder det for mig at se, at vi for en tid må gøre vores indflydelse gældende fra skrivebordet, da vi selv bør holde os på afstand af smittekilder.

Jeg har også erfaringer fra et langt udfordrende arbejdsliv. Min erfaring er, at nyskabelser lettest sker i krisetider/brydningstider, det være sig økonomiske, politiske eller uro/trusler på arbejdspladsen. Kriser synes at styrke adrenalin – vi tænker på en ny måde – der frigives nye energier. Den, der har blik for nyskabelse, får nye vilkår, når medarbejdere og ledere i højere grad virker for helheden end for ussel egoistisk mammon til den enkelte. Betingelser for nyskabelse er tillid, selvtillid og stolthed.

Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at det er nu, hvor jernet er varmt, at vi står med mulighederne for at påvirke vor fælles fremtid. Vi skal ikke bare sætte os tilbage med et lettelsens suk i lænestolen, når coronaen efter nogle barske måneder slipper sit tag. Globalt skal vi overveje om en global indsats, som den vi nu yder vedrørende corona, ikke kan benyttes vedrørende klima/forurening. Vi har jo lige set, at Verden kan stå sammen.
Lokalt bør vi sikre, at frigivne midler til fremskudte anlægsarbejder får varig værdi og skaber borgerne stolthed og selvværd. Jeg har derfor overfor vor borgmester Holger S. Rasmussen og vor viceborgmester Henrik Høegh peget på, at det er tid for igangsættelse af planerne for nye byrum i Nakskov. Jeg peger på realisering af planerne for Axeltorv (Coronatorvet), højvandssikring og rute 9, men kunne lige så godt have nævnt øjebæer i kommunen.

John Povlsen