Vi oplever i øjeblikket stort pres og kø ved blodprøvetagning på Nakskov Sundhedscenter og mange sendes til Nykøbing Sygehus, når der er tale om akutte blodprøver. Nykøbing Falster Sygehus har givet tilsagn om at se på problemet, som menes at være opstået navnlig, fordi lægerne i udbudsklinikker og Regionsklinikker ikke tager prøver, men henviser deres blodprøvetagning til Region Sjællands blodprøvetagningscentre.
Vi har tidligere oplevet, at regionens sygehuse har ønsket at tage blodprøver selv, så patienterne måtte køre to gange, når de skulle til ambulante behandlinger i fx Næstved. Dette problem forekommer at være løst til borgernes store glæde og tilfredshed.


Mobil blodprøvetagning
Mobil blodprøvetagning i hjem og på plejehjem eksisterer ikke i øjeblikket i Lolland Kommune.
Udover at det er et stort problem for plejehjemsbeboere at få taget blodprøver, er det også et stort problem for de meget dårlige patienter, herunder terminale borgere, der bor i egne hjem, og som er i alvorlige og ubehagelige behandlingsforløb.
Mange kan ikke bevæge sig selv til Sundhedscentre/Sygehuse, men bliver transporteret af flextrafik eller overbelastede pårørende og venner – det er ikke værdigt. En meget syg kræftpatient måtte med flextrafik til Nykøbing F. sygehus og hjem igen. En tur på 5 timer for en blodprøve!!!! Patienten skal bruge en masse kræfter som ikke er til stede. Trofaste samfundsborgere, der er syge og nedslidte, føler sig som en belastning for samfundet. Dronning Margrethe ville nok have sagt ’Det kan vi ikke være bekendt’.
Det er Nærsamfunds opfattelse, at Lolland Kommune og Region Sjælland tager vore svageste borgere som gidsler i spillet om betaling af gildet. Vi tror i Nærsamfund ikke på, at den samlede udgift for kommune og region ved overgang til mobil blodprøvetagning er målbar. Det må alt andet lige være billigere at flytte én rask blodprøvetager til et plejehjem end at flytte mange svage og syge borgere til central blodprøvetagning fra plejehjem hele kommunen til Nakskov Sundhedscenter.
Vi har fremført vore bemærkninger for de relevante myndigheder i Lolland Kommune og Region Sjælland. Konstitueret formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune svarer, at udvalget tidligst vil tage problemstillingen op i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende budget 2022. Det Nære Sundhed i Region Sjælland har i skrivende stund ikke svaret.
I Lolland Kommunes ældrepolitik indgår mantraet “ længst mulig i eget hjem” centralt. Det virker som varm luft, når man tilsyneladende ikke magter at servicere borgerne med nødvendige undersøgelser i hjemmet.
Vi håber meget, at myndighederne kan finde en vej frem. Det er ikke acceptabelt at tage vore svageste borgere som gidsler.

Med venlig hilsen
John Povlsen
Formand for Nærsamfund