Bioanalytiker på Nakskov Sundhedscenter

Nykøbing F. Sygehus (NFS) har på Nærsamfunds anmodning været i dialog med Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse (NSR) om en oprustning af blodprøvetagningsfunktionen på Nakskov Sundhedscenter.
Afdelingsledelsen for Klinisk Biokemisk afdeling (NSR) har oplyst Sygehusledelsen på NFS om, at der er bevilget penge til en oprustning med en bioanalytiker på Nakskov Sundhedscenter. Nykøbing Sygehus forventer start omkring 1. juli 2021. Vi glæder os!

Videorum på Nærklinikken i Nakskov

Vi kunne d. 2. juni i Folketidende med stor glæde læse, at der bliver oprettet et videorum i Region Sjællands Nærklinik på Nakskov Sundhedscenter. Videorummet er oprettet med det formål, at alle borgere i kommunen kan benytte videorummet i nærklinikken. Det gælder borgere, som er patienter på NFS og fx skal på kontrolbesøg om sukkersyge, KOL eller hjertesvigt. De kan møde op i nærklinikken frem for at køre til sygehuset. I konsultationerne kan patienterne tale direkte med læger og sygeplejersker på sygehuset.
Det foregår sådan, at sygehuspersonalet ringer til nærklinikken og aftaler en tid, der passer for de borgere, der i forvejen har en aftale. Nærklinikkens personale står klar til at hjælpe.
Videokonsultationerne er et tilbud – det er op til patienten, om de vil bruge de nye videorum eller om de vil møde op på sygehuset.
Nærsamfunds vedholdende indsats ser ud til at bære frugt.

Mobil blodprøvetagning
Mobil blodprøvetagning i hjem og på plejehjem eksisterer ikke i øjeblikket i Lolland Kommune.
Det er et stort problem at få taget blodprøver for plejehjemsbeboere og et næsten uoverstigeligt problem for de meget dårlige patienter, herunder terminale borgere, der bor i egne hjem, og som er i alvorlige og ubehagelige behandlingsforløb.
Mange kan ikke bevæge sig selv til Sundhedscentre/Sygehuse, men bliver transporteret af flextrafik eller overbelastede pårørende og venner – det er ikke værdigt. Trofaste samfundsborgere, der er syge og nedslidte, må føle sig som en belastning for samfundet. Dronning Margrethe ville nok have sagt ’Det kan vi ikke være bekendt’.
Vi håber meget, at Region Sjælland og Lolland Kommune kan finde en vej frem. Det er ikke acceptabelt at tage vore svageste borgere som gidsler.
Vi ønsker alle en god coronafri sommer.