Generalforsamling 31. august. Vi kunne først på året konstatere, at vor generalforsamling grundet corona måtte udsættes. Vi har i marts skrevet en orientering til vore medlemmer, hvori man bl.a. kan læse, at Tim Jeppesen giver oplæg om Nakskov 2030. Der vil være fælles – for medlemmer gratis – spisning, blot man har tilmeldt sig hos John Povlsen på Povlsen.John@gmail.com.
Vi har fra medlemmer hørt, at vor mail nogle steder er endt i ’spam’ – ’uønsket’ post. Så kig evt. der. Møde Nyk. F Sygehus. Mødet måtte udskydes fra januar til 24. marts og måtte i sidste ende holdes virtuelt. Sygehusledelsen var meget imødekommende overfor fastholdelse af landvindinger mht. nye samarbejdsformer på sygehusene og til anvendelse af virtuelle muligheder, så patienternes transport minimeres. De var meget opsatte på at gøre Medicinsk Daghospital, hvor dele er udlagt til Nakskov Sundhedscenter til en succes. Vi aftalte et nyt møde 1. sep., hvor vi skal se på de privatpraktiserende lægers del af projektet. Vi gjorde opmærksom på, at det i øjeblikket er vanskeligt at få taget blodprøver akut i Nakskov. Sygehusledelsen lovede at se på problemet.
Vaccination på Vestlolland.
Vi henvendte os efter offentliggørelse af vaccinationssteder straks til Region Sjælland for at få et for vaccinationer på Vestlolland. Regionen afviste dette under henvisning til, at det er sundhedsmyndigheder, region og politiet, der beslutter placering.
Vi henvendte os efter medlemshenvendelser midt i april igen regionen, denne gang til formand (Heino Knudsen) og næstformand (Jakob Jensen). Vi fik det imødekommende svar kvikt. Nye vaccinationscentre åbnes i Region Sjælland – herunder i Nakskov, når antallet af vaccinedoser stiger. Målet er, at ingen i regionen har mere end 20 km til vaccinationssted. Få dage efter fik vi alle i avisen nyheden om, at der åbnedes for vaccination i Nakskov.
Vi undrer os stadig over, at de oprindelige to vaccinationssteder er blevet valgt med mindre end 30 kilometers afstand (Residensbyerne Nykøbing F. og Maribo). Vi må også undre os over, at det nye vaccinationssted i Nakskov åbnes efter at vore mindst mobile borgere er vaccineret. Vi kan herudover konstatere, at borgere fra Vestlolland på hjemmesiden ofte henvises til vaccination i Nykøbing F.