Aftalen om finansiering af udviklingsplanen for Nakskov fik os til at åbne en flaske god vin. Det var et længe ventet og navnlig håbet signal, vi her fik. Enhver må nu kunne se, at det nytter at gøre en indsats. Det betaler sig at tænke stort. For byens borgere handler det nu om at genetablere det momentum, vi opbyggede i forbindelse med byjubilæet i 2016. Det må kunne etableres nu, hvor vi ved, at planerne bliver realiseret.

Den folkelige opbakning er af afgørende betydning for succes. Byens befolkning skal være eller i hvert fald blive stolte af deres by. Vi tror ikke, det bliver så svært, efterhånden som byen rejser sig som en anden fugl Fønix, når øjebæer forvandles til udviklingsområder, torvet bliver et spændende samlingspunkt for befolkning og turister og havnefronten åbner sig mod vores guldæg – Nakskov Fjord.
Fondene og Lolland Kommune vil naturligt placere sig for bordenden i processen. Vi mener alvorligt, at det er vigtigt at sikre befolkningens opbakning. Det vil derfor være en fornem opgave for kommunen og vort aktive foreningsliv at sikre den folkelige forankring. Vi er i Nærsamfund og Rotary klar til at gå aktivt ind i dette arbejde.

Vi vil benytte lejligheden til at lykønske Lolland Kommune med vor borgmester Holger S. Rasmussen og vor viceborgmester Henrik Høegh i spidsen med en stor succes. Vi går ud fra, at offentliggørelsen betyder, at vi nu går over til handling og ikke til snak, ligesom vi forventer, at kommunen sikrer, at pengene går til projekter i Nakskov og kun i absolut nødvendigt omfang ender som honorarer til udefrakommende rådgivere. De opgaver, vi løser lokalt, vil øge borgernes medejerskab. Og medejerskab er af afgørende betydning for den endelige succes for Plan30. 

Til lykke Nakskov og Lolland – nu har vi noget at glæde os til ved fælles indsats! Nu nytter det.

Jørgen Stryhn 
John Povlsen

Foreningen Nærsamfund og Nakskov Rotary Klub