Med offentliggørelsen af at Region Sjælland nu åbner mulighed for at patienter med en række kroniske lidelser kan hente deres medicin på to af regionens sygehuse og på Nakskov Sundhedscenter, er vores Sundhedscenter blevet noget særligt. I praksis foregår udleveringen ved, at man i lighed med afhentning af postpakker åbner en boks med en tilsendt kode. Vi er i NÆRSAMFUND meget begejstrede og vil ikke undlade at takke Nykøbing Falster Sygehus for, at de har støttet os i kampen for, at udlevering kan ske på et sundhedscenter. Vi ville naturligvis også gerne have haft Maribo Sundhedscenter med i løsningen. Vi er imidlertid her stødt på den forhindring, at dette center er lokalt og ikke er underlagt Region Sjælland som Nakskov Sundhedscenter.
Med decentraliseringen af medicinudleveringen har man accepteret vores holdning om, ’at det er godt for mennesket at være noget særligt’. Her er Lolland noget særligt i forhold til den øvrige region. Det fremmer stoltheden lokalt.

Jeg vil benytte lejligheden til igen at nævne muligheden for videokonsultationer i Nakskov Sundhedscenter, hvor Nærklinikkens videokonference kan benyttes til blandt andet opfølgende samtaler med sygehuse, uanset hvilken læge man har. Spørg ind til muligheden, når I er i situationen, hvor det er aktuelt. En sygeplejerske ved nærklinikken vil være behjælpelig.

Tak for nytårsgaven

John Povlsen
Foreningen Nærsamfund