Kære medlemmer!

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Når vi betragter situationen i vort område overordnet, er udsigterne gode. Tunnelbyggeriet giver fuld beskæftigelse, der er udsigt til nærsygehuse, ligesom vi nærmest har glemt coronaen. Vi måtte dog desværre genopleve vaccinationscirkusset, hvor Vestlolland tilgodeses i alt for ringe grad ved 4. vaccinationsrunde, men det lykkedes da at løse situationen ret hurtigt – dog med gener og utryghed for især vores ældre og svage.

Vores nytårsønske er, at en ny regering i samarbejde med regionerne kan gennemføre en realistisk sundhedsreform, der tilgodeser borgernes interesser i udkantsområderne.

Vi glæder os til, at vi nu endelig igen må mødes med vores kære i jule- og nytårsdagene. Det er jo desværre ikke en selvfølge i disse dage.

Generalforsamling.

Vi afholder generalforsamlingen

29 marts 2023 kl. 18.

Vi starter med fællesspisning i kantinen på Campus Nakskov og fortsætter med oplæg og generalforsamling i Teatersalen.

Oplægget kommer fra direktøren for Nykøbing Falster Sygehus Ricco Dyhr, der vil fortælle om visionerne for Nakskov Nærhospital, som vi håber bliver en hjørnesten for Lolland og NÆRSAMFUNDS arbejde i 2023.

Vi vil under generalforsamlingen skulle finde flere nye bestyrelsesmedlemmer, da ikke alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan fortsætte. Vi vil håbe, at man allerede nu overvejer at gå ind i bestyrelsen og overvejer nye indsatsområder for foreningen.

Vi udsender som sædvanlig en redegørelse for året i starten af marts.

En lille bøn.

Hvis I undrer jer over, at I ikke får materialer fra NÆRSAMFUND skyldes det oftest, at vi ikke har jeres nye emailadresse. Så send i den situation den nye emailadresse og adresse til: Povlsen.John@gmail.com.

NÆRSAMFUND december 2022 

John Povlsen