Tirsdag den 29. marts 2022 i kantinen på CAMPUS Nakskov. (Søvej 6, Nakskov)
Bestyrelsen har valgt at lægge generalforsamlingen så sent som muligt i forhold til vore vedtægter, idet vi forventer at
smittesituationen for corona på dette tidspunkt vil være markant bedre, end den er i skrivende stund.
Generelle bemærkninger.
Billedet af Lolland er over meget få år gået fra ’at være på Røven i Nakskov’ til at være ’Mulighedernes Lolland’. Vi
bevæger os nu fra bevidstløst forsvar som en groggy bokser til at kunne investere i vort områdes fremtid. Vi har netop nu en
enestående mulighed for at gå fra desperation over vision til inspiration – ligesom vi genopdager vort gamle selvværd og
stolthed. Velkommen til mulighedernes Lolland.
Desværre gælder disse optimistiske bemærkninger ikke alle borgergrupper i vort område. Der er desværre nogle alvorlige
ridser i lakken, som vi fortsat må kæmpe for at fjerne.
Takket være corona
I marts 2021 skrev vi: ’Under coronaperioden viste det sig, at man godt kan klare lægekonsultationer både som
videokonsultationer og som telefonkonsultationer og at medicinen kan leveres via Post Nord. Det har Nærsamfund i årevis
bedt om.
Vi er derfor meget begejstrede for landvindingerne, som letter livet for vore svage borgere, og vi ved, at de er
taknemmelige. At det samtidig gavner miljøet, sparer de offentlige kasser og borgere for meget væsentlige kørselsudgifter,
og at vi reducerer produktionstabet ved mindre sygefravær (kørsels- og ventetid), er vel en gevinst, vi gerne tager med. Vi
har i NÆRSAMFUND den opfattelse, at coronatiden har skabt ny energi i sundhedssystemet. Vanetænkning har fået
vanskeligere vilkår – man er blevet mere optaget af, hvordan man kan løse problemer og mindre optaget af, hvem der gør
det. Det er bemærkelsesværdigt, at ting, der tidligere kunne tage år, nu ved utraditionelle samarbejder kan klares på uger.
Der forekommer, at være kommet en ny begejstring, nysgerrighed og stolthed i sundhedssektoren. Det er vigtigt, at
momentum fastholdes efter coronatiden’. Citat slut.
Vi må i Nærsamfund konstatere, at man er vendt tilbage til den gamle virkelighed, hvor fx gigtpatienter må afhente
medicinen langt oppe på Sjælland. Vi har naturligvis gjort kraftige indsigelser, men har kun mødt ynkelige begrundelser for
forholdet, som fx, at kontoen til betaling af medicintransport med Post Nord er nedlagt efter coronatiden. De langt større
besparelser ved metoden indgår ikke i beslutningsprocessen. Vi ved godt, at regionsformanden arbejder med
problematikken, så der er da håb endnu, men situationen burde være undgået.
Vaccination og test på Vestlolland.
Vi har haft mange henvendelser om den ringe dækning på Vestlolland og vi har i flere omgange bedt Region Sjælland rette
op på forholdene. De lytter, så kritikken nytter, men det går langsomt. Problemet handler først og fremmest om
administrationernes ringe lokalkendskab og en centralistisk tankegang, hvor alt placeres i residensbyerne.
Flextrafik.
Der breder sig en opfattelse af, at flextrafik ikke benytter Langelandsfærgerne, når vore borgere skal til behandling på
sygehuse i Odense og Århus. Regionen arbejder nu efter vor henvendelse på at få lavet en aftale med rederiet (Mols￾Linjen). Vi ved naturligvis, at den ekstra kørsel over Store Bælt udgør ca. 230 km eller over 1000 kr. pr. patienttransport per gang.
Mobil blodprøvetagning.
Mobil blodprøvetagning i hjem og på plejehjem eksisterer ikke i øjeblikket i Lolland Kommune.
Udover at det er et stort problem for plejehjemsbeboere at få taget blodprøver, er det også et stort problem for de meget
dårlige patienter, herunder terminale borgere, der bor i egne hjem, og som er i alvorlige og ubehagelige behandlingsforløb.
Mange kan ikke bevæge sig selv til Sundhedscentre/Sygehuse, men bliver transporteret af flextrafik eller overbelastede
pårørende og venner – det er ikke værdigt. En meget syg kræftpatient måtte med flextrafik til Nykøbing F. sygehus og hjem
igen. En tur på 5 timer for en blodprøve!!!! Patienten skal bruge en masse kræfter som ikke er til stede. Trofaste
samfundsborgere, der er syge og nedslidte, føler sig som en belastning for samfundet. Dronning Margrethe ville nok have
sagt ’Det kan vi ikke være bekendt’.
Valgmøde 2. november.
Vi afholdt sammen med Nakskov Rotary Klub og Nakskov Handel og Erhverv et meget velbesøgt valgmøde (næsten fyldt
teatersal). Politikkerne opfatter mødet som ’årets valgmøde’ og det blev et godt møde, som vi takker vore medlemmer for, at
de bakkede fornemt op.
Bestyrelsen for NÆRSAMFUND
Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Marianne de la Motte og John Povlsen