Indledende bemærkninger.

Vores vilkår på Lolland har igen i 2023 været præget af fuld beskæftigelse og fokus på udvikling især på grund af Femern Bælt Projektet. Vi hæfter os ved, at optimismen på LF er stigende. Det er forventeligt, da vi har udsigt til mange nye blivende arbejdspladser. Vi må dog stadig kæmpe med en meget presset økonomi i Lolland Kommune, hvor især skolelukninger truer vores landsbyer.
Vores nytårsønske er, at regeringen i samarbejde med regionerne kan gennemføre en realistisk sundhedsreform, der tilgodeser borgernes interesser i udkantsområderne, når ekspertkommissionen nedkommer.

Regionen hjemtager ambulancedriften på Lolland.

På vores møde med Det Præhospitale Center i maj 2023, var ambulancedriften igen i centrum. Pr. 1. februar 2024 har Region Sjælland overtaget ambulancedrift i 2 delområder af regionen, herunder på LF.

Vi havde i året bl.a. ved generalforsamlingen 2023 hørt en del bekymringer om især ambulancepersonalets betænkeligheder ved ændringen. Centeret forsøgte at berolige os, og vi forsøgte at fastholde centeret på løfterne fra 2022. Vi mener at kunne fastslå, at løfterne fra 2022 er indfriet og føler os trygge efter Benny Jørgensens udtalelse om, at personalemangel ikke vil gå ud over borgerne på LF. I får lejlighed til at stille spørgsmål til ambulancechefen og direktøren for Præhospital Center Benny Jørgensen ved generalforsamlingen.
Mødet med Præhospital Center indeholdt som sædvanlig også et afsnit om patientkørsel med flextrafik. Taxavognsfirmaerne har stigende problemer med at skaffe personale. Det betyder, at det bliver vanskeligere at få kontrakter med vognmændene og at udgifterne er stærkt stigende. Det fik naturligvis os til at gentage, at man kunne spare mange unødige kørsler ved at afvikle opfølgende konsultationer lokalt eller via elektroniske hjælpemidler – når det er muligt og hensigtsmæssig. Patienterne elsker jo ikke ligefrem at tilbringe tiden på landevejen.

Sammenlægning af sygehusadministrationer!
Da det i foråret kom frem, at man ville samle administrationerne for Nykøbing F Sygehus og Køge Universitetshospital, måtte vi konstatere, at der var tale om en centralisering, som vi ikke bryder os om jf. vores vedtægter. Vi måtte på den anden side anerkende, at personalemangelen på vores hospital i Nykøbing var truende for hospitalets beståen. Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at Region Sjælland fastholder, deres byggeplan for Nykøbing F Sygehus.
Vi blev af Folketidende bedt om at deltage i en paneldebat om situationen på Nykøbing F. Sygehus. Diskussionen kom mest til at handle om personalets situation. Vi kunne godt have tænkt os at diskutere situationen for patienterne. Det viste sig nemlig, at der sker store ændringer i tilrettelæggelsen af behandlinger i hele Region Sjælland. Ændringerne vil medføre, at alle patienter i Region Sjælland kommer til at køre mere, medmindre man lykkes med at benytte muligheder for lokal behandling, som vi orienterede om ved generalforsamlingen sidste år.

Senvirkninger af corona.
Vi har været kontaktet af medlemmer, der har haft problemer med at blive behandlet mod senvirkninger af corona og af vaccinationer herfor. Vi synes, at det kunne være en god ide, at medlemmer med erfaringer indenfor problematikkerne siger et par ord på vores generalforsamling, så vi kan få et overblik over problemernes omfang.

Vaccination på Vestlolland.

Da vi i efteråret blev tilbudt vaccination mod corona og influenza, blev vi straks kontaktet af medlemmer, der skulle igen – igen skulle køre langt for at blive vaccineret. Det viste sig at være hjemmesiden, der var for dårligt opdateret. Regionen havde denne gang bestræbt sig for at være på forkant med administrationen – vi var ikke glemt.

Legat til foreningen.

Vi blev i foråret kontaktet af Steffen Rasmussen fra 3F. Han kunne orientere os om, at Foreningen NÆRSAMFUND var tildelt John Hansens Mindelegat på 5.000 kr. for vores utrættelige indsats og at legatet ville blive uddelt ved 1. maj-mødet. Vi var meget beærede.

Foreningen NÆRSAMFUND.

Vi har som forening også beskæftiget os med en del andre emner fx lægeklinikker, uddannelse, øjenbæer og politi, som vi vil orientere kort om i den mundtlige beretning ved generalforsamlingen.
Vi vil under generalforsamlingen måske skulle finde flere nye bestyrelsesmedlemmer. Vi vil derfor bede om, at man allerede nu overvejer at gå ind i bestyrelsen og kommer med forslag til nye indsatsområder for foreningen. Mød frem I er vores højeste myndighed!
.

Bestyrelsen for NÆRSAMFUND
Tina Baruch, Tina Rewers, Anne-Mette Hansen, Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Grete Breinhild, Marianne de la Motte og John Povlsen