Tirsdag den 19. marts 2024 indbyder Foreningen Nærsamfund til

Aftenens program:

 • Kl. 1800 Fællesspisning!
  Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest tirsdag d. 12. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
  Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.

  Vi afholder den resterende del af mødet i teatersalen, da vi hører hinanden godt her.
 • Kl. ca. 1845: Direktør for Præhospital Center Benny Jørgensen.
  Emne: Hjemtagelse af ambulancedriften på LF 01-02-24.
 • Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
  Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.


Vi opfordrer vores medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde eventuelle ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.

Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.

HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 kontonr 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY.

Venlig hilsen

BESTYRELSEN


Tina Baruch – Tina Rewers (sekretær) – Yvonne Olesen -Grete Breinhild – Marianne de la Motte (næstformand) Doris Henriksen – Anne-Mette Hansen (kasserer) – John Povlsen (formand)