Vi har i foreningen NÆRSAMFUND henvendt os til Region Sjælland for at få dem til at åbne et vaccinationscenter på Vestlolland, der rummer Lollands klart største by. Regionen har afvist dette under henvisning til, at det er region, sundhedsmyndigheder og politiet, der beslutter, hvor der skal være vaccinationssteder. De henviser endvidere til, at vore ældre og svagelige, der er mange af på Vestlolland, kan henvende sig til kommunen vedrørende transporthjælp.

Vi har derfor søgt hjælp hos forvaltningen for Ældre- og Sundhedsområdet, der imødekommende har hjulpet os med nedenstående hjælp til vore borgere:

• Kære borger afvent tålmodigt og roligt, at du får et tilbud om vaccination på epost eller pr. brev.• Når tilbuddet kommer, skal du selv sørge for transport til vaccinationsstedet i Maribo, medmindre du modtager pleje og praktisk hjælp fra Lolland Kommune. Hvis du modtager pleje og praktisk hjælp, kan kommunen hjælpe med transport, hvis du ikke er i stand til at transportere dig selv og ikke har pårørende eller lignende, der kan være dig behjælpelig med transporten. 

• Hvis du bliver transporteret til vaccinationsstedet af Lolland Kommune, er det kommunen, der reserverer tid til vaccinationen. 

• Hvis du selv klarer transporten, reserverer du selv tid til vaccinationen.

• Hvis du stadig er i tvivl, vil det af den skrivelse, du modtager fra Sundhedsstyrelsen fremgå, hvem du skal tage kontakt til via telefon eller mail. Du kan også søge råd og vejledning på Sundhedsstyrelsens og på Lolland kommunes hjemmesider.  Endelig vil Lolland Kommunes borgerservice være behjælpelig.

Vi finder det i NÆRSAMFUND fortsat uacceptabelt, at der ikke oprettes et vaccinationscenter på Vestlolland. Vi opfordrer derfor politikkerne i Lolland Kommune til at arbejde for et vaccinationscenter på Vestlolland eller på anden vis – fx via egen læge – at gøre det muligt for især mobilitetssvage borgere, at blive vaccineret lokalt.

Med venlig hilsen

John Povlsen
Foreningen NÆRSAMFUND