Generalforsamling – Informationsarrangement – Fællesspisning

Tirsdag den 19. marts 2024 indbyder Foreningen Nærsamfund til Aftenens program: Kl. 1800 Fællesspisning!Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest tirsdag d. 12. marts til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.Deltagelse i spisningen, hvortil der opkræves et gebyr på 50 kr., er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.Vi afholder [...]