Der går rygter om, at Lollands Byråd har drøftet salg af Nakskov Elnet under et lukket punkt på byrådsmødet 15. dec. 2022. Vi bliver i NÆRSAMFUND altid betænkelige, når planer af den type mørklægges for befolkningen, idet det tyder på demokratisk underskud og giver perfekt grobund for rygtedannelse og frygt til stor skade for i processen at finde den bedste løsning. 
Vi frygter i Nærsamfund, at der ved et eventuelt salg bliver tale om en centralisering, der flytter beslutninger, know how og arbejdspladser fra vores lokalområde. 
Vores borgere frygter, at et evt. salg vil resultere i stigende elpriser, og det er bestemt ikke noget behageligt i en situation, hvor energipriserne er på himmelflugt på grund af Putins invasion i Ukraine!
Vi opfordrer derfor vores borgmester Holger S. Rasmussen til at delagtiggøre befolkningen i byrådets eventuelle overvejelser vedrørende et eventuelt salg. Vi skal undgå at Nakskovs borgere føler sig udsat for luskeri.

På vegne af Nærsamfunds bestyrelse

John Povlsen