Foreningen Nærsamfund er imod centraliseringer, der skader lokalsamfundene. Det er vigtigt for vore byer på Lolland, at vi undgår at nedlægge flere institutioner og at flytte flere ledere fra vore byer. Vi skal tværtimod arbejde for, at vi tilføres nye institutioner og ledelser, som det fx er sket i forbindelse med udflytning af NOTA til Nakskov. NOTA arbejder målbevidst med at styrke samarbejdet med lokalområdet, og de indgår aktivt i arbejdet med at skaffe nye medarbejdere til vort lokalområde, ligesom de sætter nye perspektiver på vore udfordringer. På sygehusområdet begynder man at se fordelene i at rykke mange behandlingstyper tættere på borgerne. Vi forventer derfor en styrkelse af sundhedscentrene i Maribo og Nakskov i de kommende år. Trenden går altså mod decentraliseringer.
Vi ser derfor med glæde på, at gymnasierne på Lolland peger på, at de skal bestå, og at de skal ledes fra Lolland. Vi er glade for, at Gert Meyer Madsen udtrykker sig klart i overensstemmelse med lokalbefolkningens tarv og interesse.
Vi støtter altså ikke DI’s ønsker om centralisering af ungdomsuddannelserne. Vi ser langt mere perspektiv i, at Lolland Kommune, gymnasierne, CELF og HOFOR samarbejder om at skabe en ny grøn energiuddannelse på Lolland, der også har appel til unge og yngre fra hele Danmark. Det kunne styrke vore industrier, vores selvværd og vore uddannelsessteder.