På foreningens generalforsamling blev der rejst kritik af servicen i Borgerservice, Nakskov. Vi vil bede medlemmer orientere os, hvis de føler sig dårligt behandlet, så foreningen kan få konkrete eksempler, som vi kan diskutere med kommunens forvaltning