Generalforsamling afholdes

Tirsdag den 31. august 2021 indbyder Nærsamfund til

Spisning kl. 1800 Inspirationsarrangement kl. 1845 og generalforsamling kl. 1930 i kantinen på Campus Nakskov

Aftenens program:

 • Kl. 1800 Fællesspisning
  Deltagelse i dette programpunkt kræver tilmelding senest torsdag d. 19. august til John Povlsen (formand) på mail: Povlsen.John@gmail.com.
  Spisning incl. øl/vand er i år gratis for medlemmer. Deltagelse i spisningen er naturligvis frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i de øvrige punkter.
 • Kl. ca. 1845: Programdirektør for Nakskov 2030 Tim Jeppesen.
  Emne: Nakskov 2030
 • Kl. ca. 1930 Generalforsamling i henhold til vedtægterne med efterfølgende debat.
  Husk, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Povlsen.John@gmail.com) i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Man kan naturligvis deltage i generalforsamlingen uden at have deltaget i spisning og inspirationsarrangementet.


Vi opfordrer vore medlemmer, som har en e-mailadresse, til at give den til foreningen og melde ændringer i e-mailadresse. Det vil spare penge til porto.

Hjælp bestyrelsen med at tegne nye medlemmer. Medlemmerne er foreningens styrke.

HUSK! – Kontingent på 50 kr. for enkeltmedlemmer og 100 kr. for par kan indbetales eller overføres via Netbank til LOLLANDS BANK  reg. nr. 6520 konto 1618090, via MobilPay på nr. 58847 samt – uden gebyr – på Nakskov Løveapotek, Nygade 17 og filialen ved MENY, samt på Extraposten, Nygade  30, 4900 Nakskov.

Venlig hilsen

BestyrelsenJohn Povlsen (fhv. rektor) formand
Anne-Mette Hansen (HR Supp.) Kasserer

Tina Rewers (lærer) sekretær.
Tina Baruch (lærer-specialundervisning)

Marianne de la Motte (fhv. sygeplejerske)
Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske)

Svend Skottfelt (læge) næstformand
Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler)

Styrk dit Nærsamfund – tegn et medlem                                                  

Informationsbrev februar-marts 2021Generalforsamling
Tirsdag den 31. august 2021 i kantinen på CAMPUS Nakskov.(Søvej 6, Nakskov)

Udskydelse af vor generalforsamling.

Bestyrelsen har grundet coronasituationen set sig nødsaget til at udsætte årets generalforsamling. Vi har valgt at udskyde generalforsamlingen til 31. august, idet vi skønner, at alle på det tidspunkt har haft mulighed for at blive vaccineret. Vi håber, at forsamlingsrestriktionerne på det tidspunkt vil være lempet så meget, at vi kan afvikle en fællesspisning under en eller anden betryggende form. Generalforsamlingen vil være speciel, da vi skal afvikle generalforsamling for både 2020 og 2021, ligesom vi også må tage stilling til bestyrelsens dispositioner i forbindelse med corona pandemien. I praksis betyder det, at alle bestyrelsesmedlemmer vil være på valg.