Generalforsamling 25.03.2019

Vi kunne igen i år glæde os over et stort fremmøde ved generalforsamlingen, hvor ca. 100 deltog i fællesspisningen i kantinen på Campus Nakskov og op mod 120 deltog i generalforsamlingen, der indledtes af et fint indlæg fra vor nye ældre- og sundhedschef Anne Dorte Greve Madsen.Ved generalforsamlingen blev Yvonne Olesen, Anne-Mette Hansen og Svend Skottfelt genvalgt til bestyrelsen og Marianne de la Motte, der i efteråret indtrådte i bestyrelsen som suppleant for Tina Rewers under hendes orlov blev valgt for en ny 2-årsperiode. Anne Bendtsen blev valgt som ny suppleant, mens Kenn Jørgensen blev valgt til revisor som afløser for Benno Hansen, der efter mange års tro tjeneste ønskede at fratræde.
Bestyrelsen består nu af Doris Henriksen, Yvonne Olesen, Svend Skottfelt, Tina Baruch, Tina Rewers, Marianne de la Motte, Anne-Mette Hansen og John Povlsen, der har konstitueret sig med John Povlsen som formand, Svend Skottfelt som næstformand, Anne-Mette Hansen som kasserer og Tina Rewers som sekretær.

Tilfredshedsundersøgelse (Nordic Medicare)

Vi har tidligere refereret, at Region Sjælland ønskede at lave en tilfredshedsundersøgelse blandt Nordic Medicares patienter på klinikken i Nakskov. Undersøgelsen er nu på trapperne og forestås af konsulentfirmaet KOPA, der laver interviews, spørgeskemaer og udvælger de patienter, man ønsker at interviewe.Vi vil opfordre kraftigt til, at alle svarer fyldestgørende, da det er vigtigt, at vi får et retvisende billede. Undersøgelsen benytter e-Boks.

ViewCare

Man har i Holbæk gennemført et meget vellykket forsøg med brug af elektroniske hjælpemidler til at kommunikere med nyligt udskrevne patienter og med medborgere, der har hjemmehjælp. Borgerne føler, at de kommer i centrum og genindlæggelsesandelen går kraftigt ned.
Vi er i øjeblikket i tæt dialog med formanden for ældre- og sundhedsudvalget Tom Larsen for at se, om Lolland Kommune vil kunne have glæde af formen. Det er vort håb, at vi først på efteråret ved et møde kan give en orientering om projektets indhold.