Offentligt informationsmøde om “Elektronikken som tjener i sundhedsområdet”*)
Mandag den 9. sept. kl. 19:30 – 21:30 i Teatersalen på Campus Nakskov.

Dagsorden:
• Velkomst ved Nærsamfund.
• Søren Hofmeister (ViewCare) om elektronik som tjener i hjemmepleje.
• Tom Larsen: Lolland Kommunes visioner for hjemmepleje og samarbejde med sundhedssektoren.
• Spørgsmål fra sal om hjemmepleje.
• Regionsformand Heino Knudsen om regionens arbejde med digitalisering og patientnære løsninger i sundhedssektoren.
• Søren Hofmeister om erfaringer i Holbæk forsøget med udnyttelse af elektroniske hjælpemidler ved udskrivning fra hospitaler.
• Nykøbing Sygehus – kommentarer.
• Spørgsmål fra salen om opfølgende behandlinger.
• Tak for i aften.
*)Man har i Holbæk gennemført et meget vellykket forsøg med brug af elektroniske hjælpemidler til at kommunikere med nyligt udskrevne patienter og medborgere, der har hjemmehjælp. Borgerne føler, at de kommer i centrum og genindlæggelsesandelen går kraftigt ned.
Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune undersøger i øjeblikket om det er muligt og fornuftigt at udnytte elektronisk udstyr i hjemmeplejen. Firmaet ViewCare er med som fødselshjælper for projektet, hvor det ser ud til, at Lolland kan komme på forkant af udviklingen.)

Tilfredshedsundersøgelsen (Nordic Medicare)
Undersøgelsen har givet anledning til en del polemik i dagspressen, hvor Nordic Medicare har angrebet såvel vores regionsformand som Nærsamfund kraftigt. Vi har imødegået kritikken. Det er vores opfattelse, at vi nu må se på undersøgelsens resultater for efterfølgende at se, om den giver anledning til handling, der i givet fald bør ske i samarbejde med Nordic Medicare.