Man kan godt blive lidt forstemt, når man ser reportagerne om tilfredshedsundersøgelsen vedrørende Nordic Medicares klinik i Nakskov. Jeg håber, at nogle facts kan gavne i debatten.
Ønsket om en undersøgelse opstod efter en underskriftsindsamling i efteråret. Nærsamfund har ingen aktier i denne underskriftindsamling. Vor regionsformand holdt i denne forbindelse et møde med Nordic Medicare, hvor regionen bl.a. fremførte et ønske om at foretage en tilfredshedsundersøgelse i samarbejde med Nordic Medicare. Nordic Medicare ønskede – efter hvad man hørte – ikke at deltage i en sådan undersøgelse. Regionen fastholdt imidlertid, at der skulle laves en tilfredshedsundersøgelse. Initiativet til undersøgelsen kommer altså ikke fra Foreningen Nærsamfund.
På et møde (ultimo januar), der i øvrigt især handlede om at begrænse vore borgeres kørsel i forbindelse med opfølgende behandlinger og konsultationer, mellem regionsformanden og Nærsamfund udtrykte regionen ønske om, at vi bistod regionens forvaltning i arbejdet med undersøgelsen. Og vi efterkom naturligvis ønsket. Vi har rådgivet forvaltningen og har ikke lavet spørgeskemaet, som vi først har fået lejlighed til at se det 3. juni, hvor det allerede for længst var sendt til patienterne. Vi anbefalede i øvrigt, at foretage den kvalitative undersøgelse før den kvantitative.
Med hensyn til påstandene om en sammensværgelse mellem PLO og Nærsamfund må jeg melde hus forbi. Opmærksomme læsere vil bemærke, at vi fx i diskussion om lægevagtordningen har udtrykt os yderst kritisk i forhold til PLO. At Svend Skottfelt skulle have repræsenteret PLO eller PLO-synspunkter i arbejdet er urigtigt alene af den grund, at Svend har været forhindret i (af bl.a. ophold på Grønland) at deltage i møder, der har været holdt i forbindelse med tilfredshedsundersøgelsen. Jeg finder i øvrigt ingen grund til at betvivle Svends evne til at styre gamle og nye kasketter.
Med hensyn til myten om, at en eventuel utilfredshed alene er knyttet til Nordic Medicares heroiske indsats for at undgå vanedannende medicin kan jeg kun sige, at jeg ikke har hørt patienter beklage sig på det punkt. Jeg mener, at der er almindelig anerkendelse af denne indsats.

Det er mit håb, at undersøgelsens resultater vil være brugbare, og at Nordic Medicare vil indgå konstruktivt i en evt. efterfølgende diskussion med regionen, idet jeg er sikker på, at det vil være til stor gavn for både Nordic Medicare og for vore medborgere.

John Povlsen

Formand for Nærsamfund