Møde med Ricco Dyhr og Michael Jørgensen Nykøbing F. Sygehus 9. januar 2019

Sygehusledelsen havde inden mødet med Nærsamfund gjort klart, at de grundet arbejdet med Region Sjællands besparingsplan ikke havde nået at udfærdige et (på møde 18. marts) lovet oplæg om overførsel af konsultationer for visse grupper af kronisk syge patienter til sundhedscentrene og oplæg om afprøvning af konsultationer via videokonferencer.

Mødet startede med, at Ricco Dyhr gav en kort orientering om det kommende byggeprojekt på Nykøbing F. Sygehus (NFS). Der skal inden for de kommende år bygges følgende:

  • Der skal ses på sygehusets logistik
  • Ca. 180 nye sengestuer (en-sengsstuer med eget toilet/bad)
  • Nye operationsstuer
  • CT-scanner til Akutafdelingen
  • Parkeringspladser
  • Helikopter landingsplads.

Projekteringen, der er regionens største i valgperioden, igangsættes i år. Sygehusledelsen håber på første spadestik i slutningen af 2020.

Vi er i Nærsamfund glade for styrkelsen af sygehuset og mener, at det er vigtigt at projektet kommer i gang inden, der sker ændringer i strukturen for sundhedsområdet.

Vi pressede herefter fra Nærsamfunds side meget på for at komme videre med vore planer om at nedsætte transporttid og transportlængder for især kroniske patienter fra specielt Lolland og vi endte med at sygehusledelsen forpligtigede sig til at fremsætte vore forslag til udlæggelse af opgaver til sundhedscentrene for de sygehuse, som Nykøbing F. Sygehus samarbejder med. Vi vil som minimum få en tilbagemelding forud for vor generalforsamling 25. marts. eused0