Møde med Heino Knudsen og Anne Vivi Jørgensen 31 januar på Sundhedscentret

Nærsamfund deltog i mødet med Marianne de la Motte, Yvonne Olesen, Doris Henriksen og undertegnede.

 • Konflikt med sygeplejersker på medicinsk ambulatorium?.
  Heino Knudsen pointerede, at der ikke er flyttet opgaver fra Nakskov Sundhedscenter til fx Nykøbing F. sygehus. Flytning af opgaver ville være en klar overtrædelse af regionsrådets politik.
 • Underskriftindsamlingen vedrørende Nordic Medicare.
  Hvad er proceduren for tilfredshedsundersøgelsen?
  Heino Knudsen talte åbent om sine oplevelser ved samtalen med Niels R. Erichsen.
  Regionen er fast besluttet på, at der skal oprettes et råd, der som første opgave har at iværksætte en tilfredshedsundersøgelse, som man mener også vil kunne gavne Nordic Medicare.
  Det er målet, at tilfredshedsundersøgelsen skal være afviklet inden sommerferien.
 • Iværksættelse af pilotprojekt med konsultationer via konferencer og decentralisering af fx opfølgning på gigtpatienter.
  Heino mener, at det kun kan gå for langsomt. Man vil prøve at komme i gang indenfor et halvt år.

Mødet, der varede 1½ time blev afviklet i en fortrolig og konstruktiv atmosfære, der giver tro på fremtiden.

John Povlsen