Sygeplejerskerne på Nakskov Sundhedscenter er ansat ved Region Sjælland under Nykøbing F. Sygehus. Det betyder, at det er ledelsen på Nykøbing F. Sygehus, der ansætter, afskediger og aftaler ansættelsesforhold for denne medarbejdergruppe. Sygeplejerskerne var – efter de oplysninger, vi har – frem til Budgetforliget i Region Sjælland i 2018 ansat under Nykøbing F Sygehus med tjeneste ved Nakskov Sundhedscenter uden forpligtigelser på Nykøbing F. Sygehus.

Sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus så sig efter nedskæringerne i Budgetforliget nødsaget til at ændre ansættelsesvilkårene for vore sygeplejersker, således at de i fremtiden også kan pålægges vagtforpligtigelser – herunder aften/nattevagter – på Nykøbing F. Sygehus. Vore sygeplejersker har naturligvis opfattet det som en betydelig forringelse af deres arbejdsvilkår. Konsekvenserne har været opsigelser/afskedigelser af veluddannede sygeplejersker, der ikke har ønsket at arbejde under de nye ansættelsesbetingelser.

Vi frygter i Foreningen Nærsamfund, at konsekvenserne af forløbet bliver at flere behandlinger flyttes fra vore Sundhedscentre til regionens sygehuse i skærende kontrast til Region Sjællands erklærede politik om, at det der ikke er svært, skal være nært. Vi ved, at vore borgere allerede nu bliver henvist til andre sygehuse. Det betyder, at alvorlig syge kroniske patienter må tage den lange tur til fjerntliggende sygehuse.

Nærsamfund vil gerne høre om vore medlemmers erfaringer med utilsigtede konsekvenser af de ændrede ansættelsesforhold for sygeplejerskerne på vor generalforsamling på Campus Nakskov mandag d. 25. marts.

På vegne af bestyrelsen for

NÆRSAMFUND

John Povlsen
Formand