Generalforsamling 2020.
Onsdag d. 25. marts 2020.  Begynder med fællesspisning i kantinen kl. 18.
Tilfredshedsundersøgelse 
(Nordic Medicare.) Vi havde et godt møde om rapporten med forvaltningen i Region Sjælland d. 16.sept.
Vi finder i Nærsamfund rapporten velegnet til den videre proces og mener, at den konstruktivt udnyttet af regionen og Nordic Medicare giver god mulighed for at fremme kundetilfredsheden. 
Rapporten blotlægger og underbygger de problematikker, som vi har kendskab til. Herunder:
Recepter.
Vi har tidligere hørt om upræcise og mang-lenderecepter. Det ser ud til at være løst.
Blodprøver.
Patienter har tidligere måttet forklare sygeple-jerskerne på sundhedscentret, hvad der skulle tages prøver for. Det ser ud til at være løst. 
Utilfredse patienter.
Der er over 700 patienter, der har været utilfredse eller stærkt utilfredse med deres seneste konsultation. De synes vi er klart for mange. Ser man på årsager til utilfredshed, serman, at attitudeproblemer er den måske væsentligste årsag. Tonen mellem sygeplejer-sker og patienter opfattes som god, mens tonen mellem læge og patient, såvel som tonen mellem sekretærerne og patienterne skaber utilfredshed.
Det burde der kunne gøres noget ved. 
Nærsamfunds rolle!
Nordic Medicare har i dagblade påstået, at det er Nærsamfund, der har udpeget de 10 medlemmer af fokusgruppen. Rapporten dementerer klart denne påstand.
Rapporten findes på regionens hjemmeside

Direktør for ’Det Nære Sundhedsvæsen’ Trine Holgersen skriver efter mødet med Nærsamfund d. 16. sept. og efter at have læst Nærsamfunds kommentarer til rapporten om tilfredshedsundersøgelsen:
’Vi finder rapporten velegnet i vores fortsatte dialog og samarbejde med Nordic Medicare om den opgave de varetager i Nakskov. Undersøgelsen gav os en indsigt i, hvor der er behov for at Nordic Medicare har ekstra fokus i kontakten med deres patienter.
Derudover giver rapporten os erfaringer i, hvorledes vi kan tilpasse eventuelle nye udbud efter patienternes forventninger til en almen praksis. Ligesom den peger på, at regionen har en vigtig rolle, når det drejer sig om information til borgerne om nye klinikkers tilbud.’

John Povlsen, formand for Nærsamfund:
Vi noterer, at det stemmer godt overens med Nærsamfunds synspunkter.

Byrum i Nakskov.
Vi mærker en stigende bekymring i vores befolkning med hensyn til udvikling af byen. Det er af afgørende betydning, at egnens borgere engagerer sig i byens udvikling. Det er derfor vigtigt, at vi får genskabt det momentum, vi havde efter byjubilæerne i 2016 og at vi får bedret informationsniveauet. Vi håber, voresmedlemmer vil reagere tilbage med pip om,hvad de synes er godt og hvad der er mindre godt, så det kan blive et af emnerne på vor generalforsamling i 2020. Hvad synes du godt om? Ser du øjebæer, der bør udraderes?