Monthly Archives: februar 2019

//februar

Møde med regionsformanden

Møde med Heino Knudsen og Anne Vivi Jørgensen 31 januar på Sundhedscentret Nærsamfund deltog i mødet med Marianne de la Motte, Yvonne Olesen, Doris Henriksen og undertegnede. Konflikt med sygeplejersker på medicinsk ambulatorium?. Heino Knudsen pointerede, at der ikke er flyttet opgaver fra Nakskov Sundhedscenter til fx Nykøbing F. sygehus. Flytning af opgaver ville være [...]

4. februar 2019|Alle|0 kommentarer

Møde med sygehusledelsen

Møde med Ricco Dyhr og Michael Jørgensen Nykøbing F. Sygehus 9. januar 2019 Sygehusledelsen havde inden mødet med Nærsamfund gjort klart, at de grundet arbejdet med Region Sjællands besparingsplan ikke havde nået at udfærdige et (på møde 18. marts) lovet oplæg om overførsel af konsultationer for visse grupper af kronisk syge patienter til sundhedscentrene og [...]

4. februar 2019|Nyhedsbrev|0 kommentarer